Place where your immaginations become reality.
- since 2004 -

Institute of Innovations is bringing its visions into reality

Who we are

Inštitút Inovácií bol založený ako organizačná štruktúra Žilinskej Univerzity vo februári 2004. Jeho vytvorenie bolo iniciované Strojníckou fakultou a Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity.

What are we doing

Hlavné aktivity sú spojené s inováciou systémových, produktových a technologických procesov. Integrácia nových metód do výroby. Prenos výsledkov výskumu do praxe.

Targets

Podpora rozvoja Žilinskej univerzity zavádzaním technologických, produktových a procesných inovácií. Výskum a vývoj v oblasti Hi-Tech. Prenos najnovších technológií a poznatkov  do priemyslu.

Mission

Zviditeľniť Inštitút Inovácií, jeho zámery a projekty pre existujúce firmy v oblasti automatizácie, robotiky, strojárstva a elektrotechniky. Vyvíjať nové neexistujúce technológie a začleniť mladé talenty, ktoré by participovali na týchto projektoch za účelom komercializácie.

Vision

Zavádzanie nových poznatkov do priemyslu. Finančne podporovať nové inovatívne nápady, ktoré majú veľký predpoklad na komerčné začlenenie sa do spoločnosti. Spoločne sa podieľať na týchto projektoch s kvalitným tímom ľudí so snahou docieliť, aby sa tieto projekty stali udržateľnými.

Strategy

Najlepšie stratégie sú dynamické. Inštitút Inovácií sleduje tie najnovšie trendy vo svete vo svojej oblasti a podľa nich nastavuje svoj smer pôsobenia. Aktívna účasť na podujatiach týkajúcich sa nášho pôsobenia sú samozrejmosťou.

Idea. Concept. Prototype.

The institute specifically focuses on the field of High Tech, thus providing transfer of the latest world knowledge from the field of innovations of products, processes and systems into industrial practice, on designing products and equipment by means of virtual reality, fast prototyping and fast tooling.

during our journey we have co-operated with several companies

Close Menu